אבחון פעוטות

פעוט בן שלוש שנים
  • הילד לא מבין שאלות מה? מי? של מי ?

  • הילד לא מפיק משפט של 3 מילים לפחות.

  • הילד לא יוזם שיחה אלא רק עונה כשפונים אליו.

  • הילד חוזר על דברי האחרים במקום לענות או במקום להגיב בהבעות מתאימות.

  • קיימים שיבושי היגוי רבים ויש קושי להבין את מה שהילד אומר.

  • הילד מרבה לרייר.

  • הילד לא מבצע את המצופה בגילאים הקודמים

*נכתב בלשון זכר, אך מתייחס באופן שווה לשני המינים.

גיל 3 שנים

מתי מומלץ לפנות לייעוץ ואבחון מקצועי של קלינאית תקשורת?