אבחון פעוטות

פעוט בן שנה וחצי

גיל שנה וחצי

מתי מומלץ לפנות לייעוץ ואבחון מקצועי של קלינאית תקשורת?

*נכתב בלשון זכר, אך מתייחס באופן שווה לשני המינים.